News & Updates

Himmat Vidhyanagar managed by Amarjyot Education Trust

Shri Trikamjibhai Chatwani Arts & J.V. Gokal Trust
Commerce College Radhanpur - 385340

Page Title

28
Apr
2021
18 વર્ષથી વધુ વયના વિદ્યાર્થીઓએ કોવિડ વેક્સિનેશન કરાવવા અંગે

રાધનપુર કોલેજના તમામ વિદ્યાર્થીઓ આજે તા. 28/04/2021 થી શરૂ થતાં 18 વર્ષથી વધુ વયના માટે કોરોના રસીકરણ કાર્યક્રમમાં ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કરાવવુ. https://selfregistration.cowin.gov.in/ રાધનપુર કોલેજના તમામ વિદ્યાર્થીઓએે રજિસ્ટ્રેશન કરાવી ઉત્સાહપૂર્વક કોરોના રસીકરણ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા આગ્રહ કરવામાં આવે છે. આ દરમિયાન તમે તંદુરસ્ત અને સ્વસ્થ રહો તેવી સમગ્ર કોલેજ પરિવારની શુભેચ્છાઓ... ડૉ. સી. એમ. ઠક્કર આચાર્યશ્રી